top of page

Kurz pro širokou veřejnost na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Základní principy
a význam firemní komunikace
v odborné praxi

Lektorem kurzu je Tomáš Soldán, výkonný ředitel firmy Kendrion.

Pokud chcete zlepšit své komunikační dovednosti ve firmě i v životě, jste zde správně.

Přihlášení probíhá přes portál Univerzity Palackého.

teamwork-3213924_1280_edited.jpg

Termín:

další kurz - jaro 2024

Přihlásit do:

Cena:

4 900,- Kč

V ceně je zahrnuto: Přístup do online prostředí s přednáškami a celodenní workshop na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jak bude kurz probíhat

Po otevření kurzu dostanete přístup do online prostředí, kde na vás čekají přednášky.

Přednášky si postupně vyslechnete před termínem osobního setkání (workshopu) dle vašich časových možností. Jednodenní workshop bude ve stanovený termín na Univerzitě Palackého v Olomouci

„Komunikace je vše, co kdy bylo, je a bude. Je jistým druhem energie, která se nedá zničit, ale jen přeměnit v úžasnou realitu vlastní zkušenosti.

Je ušlechtilé s touto energií pracovat, ušlechtilejší je přetvářet ji ve svou zkušenost, … avšak nejušlechtilejší je tuto energii předávat jiným.“

Tomáš Soldán

SOLDAN_I_edited.jpg

Tomáš Soldán

Kolegy pracující společně

O kurzu

Tematicky je kurz složen z navzájem navazujících částí, které se zaměřují na základní principy a mechanismy lidského chování v obvyklých situacích každodenní praxe.

Všechny informace vycházejí a využívají prověřená fakta a to jak pro teoretickou část, tak pro praktická cvičení.

Základním stavebním kamenem je promítnutí teoreticky nabytých informací do praktických zkušeností. Smyslem přednášek a workshopu je umožnit posluchačům podívat se na kompletní obrázek situace a vnímat vzájemné propojení daných témat.

Přednášky online

Obsah kurzu je výsledkem 25leté praxe. Opírá se o prakticky získané zkušenosti a znalosti z prostředí jak lokálních firem, tak prostředí nadnárodních korporací. Kurz je vhodný pro všechny, kdo se chtějí zdokonalovat a to ať už v roli zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, tj. v roli manažerů. 

Schůzka zaměstnanců
Tým průmyslových inženýrů

Obsah přednášek

Pro některá témata je aplikována metoda tzv. asistovaného chápání kontextu (Assisted understanding of the context) a tzv. vstup z praxe (Practical input). Tyto dva osvědčené nástroje jsou přidanou hodnotou tohoto školení pro následný rozvoj jednotlivců ve vlastní odborné praxi. 

Ing. Tomáš Soldán, Ph.D.:

V současné době působí na pozici výkonného ředitele pobočky nadnárodní společnosti Kendrion v ČR


Zkušenosti z praxe:

 

  • kontrola a řízení jakosti (Manažer jakosti od České Společnosti pro Jakost) a systémů ochrany životního prostředí a systémů managementu hospodaření s energií

  • strategické a procesní řízení firem

  • budování a rozvoj firemní kultury

  • aktivní koučování jednotlivců i týmů v praxi (certifikovaný kouč od Koučink Centrum v Praze)

  • řízení konfliktních situací včetně mediace (absolvent kurzu Mediátor od Asociace mediátorů ČR) 

  • moderní metody vyjednávání (Haufe Academy v Hamburku v Německu a jiné) 


Je také specialistou na štíhlou výrobu, nositel mezinárodního certifikátu Lean Expert (Honeywell Training Academy). 

Teoreticky získané zkušenosti se opírají o jeho 25ti letou praxi z prostředí, jak českých tak zahraničních firem. Znalosti a poznatky z praxe autor promítá také do přednáškové činnosti například na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nebo aktuálně připravovaná spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci. 

bottom of page