top of page
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
projects.

Univerzita Palackého v Olomouci - bakalářský program

Obklopuje nás multimediální svět plný eticky konfliktních informací. Co musím jako specialista na etický rozměr mediální komunikace umět, abych obstál ve světě i sám před sebou? Odpověď dá nový program v progresivním formátu.
 • Kompetence komunikovat eticky problematické obsahy
 • Psaní, copywriting, fotografie, video, webové stránky, sociální sítě
 • Umění krizové komunikace
Studovat lze prezenčně i kombinovaně.
AMI-KAMERA_i.jpg
about.

Staň se expertem pro trvale udržitelnou komunikaci

Studium se zaměřuje na historii konfliktů, které velmi často vznikaly nedorozuměním mezi kulturami a náboženstvím. Provede tě světem psychologie, antropologie, etiky a religionistiky. Naučí tě, jak jednat s lidmi a přinášet do dialogu konstruktivní podněty.
Bakalářské studium tě připraví na povolání komunikačního experta s širokým spektrem znalostí, dovedností a možností uplatnění v praxi.
Hned v prvním ročníku tě čeká pořádná nálož tvůrčích ateliérů, kde si vyzkoušíš prakticky, jak vznikají mediální obsahy. Dílny povedou profesionálové z jednotlivých oborů. 
Fotograf Jindřich Štreit má svá díla v největších světových galeriích a ty se s ním potkáš v ateliéru fotografie. Televizní dramaturgyně Jana Strýčková tě provede světem televizních formátů. Vedoucí redakce kultury Českého rozhlasu Michaela Vetešková ti prozradí, jak natočit profesionální podcasty. Webové stránky, sociální média, komunikační strategie, to vše budou vyučovat odborníci z jednotlivých oborů.

Jaká kulturní a etická témata tě čekají?
Rozumět komunikačním strategiím islamistických skupin na Blízkém Východě ti pomůže Attila Kovácz
Veronika Sobotková tě seznámí s pozicí íránského náboženského systému k homosexualitě, transsexualitě nebo asistované reprodukci. Víš, že za praktikovanou homosexualitu hrozí v Íránu trest smrti a že operativní změna pohlaví je zde naopak náboženská povinnost?  
Petr Pelikán jako známý český arabista a íránista ti řekne, jak se vyznat v etických záludnostech komunikace mezi různými kulturami Evropy a Blízkého Východu, třeba při jednání o propuštění osob zajatých na Blízkém Východě.
Etiku v mediální komunikaci ti představí Jan Motal. S etikou jako filosofickou disciplínou se setkáš na přednáškách Martina Cajthamla, který se vrátil z Lichtenštejnska do Olomouce. 

Ze zahraničních lektorů ti můžeme prozradit alespoň korejského profesora Chae Young Kima, který se věnuje novým náboženským hnutím v Koreji. (Například pražská křesťanská sekta Šinčchondži, o které se teď dost píše, pochází právě z Koreje.)
 

Předměty, na které se můžeš těšit:

 • Etika
 • Psychologie osobnosti a hodnot
 • Sociální a komunikační kompetence v multimediálním prostředí
 • Sociální psychologie
 • Religionistika
 • Sociologie
 • Teorie kultury
 • Základy práva a právní terminologie
 • Masová komunikace
V prvním semestru projdeš ateliéry grafiky, fotografie, psané a rozhlasové tvorby.
Následně tě čeká audiovizuální ateliér, tvorba webových stránek a komunikační strategie.
V dalších semestrech je vyučování vedeno blokově a jedno velké téma se zpracovává jak v teoretických, tak v praktických mediálních výstupech.
Tematické bloky:
 • Dějiny a střety kultur
 • Světová náboženství a soudobá spiritualita
 • Křesťanství v postmoderním světě
 • Sociální nerovnost a sociální otázky
 • Aktuální témata společenského diskursu

„Etika, to je to nejdůležitější!

Rozhodl jsem se, že už nebudu dělat jiné projekty, než ty, které nutí společnost zamýšlet se nad důležitými etickými tématy.“
 
(prof. Jindřich Štreit, fotograf)

„…vzniká zde prostor, kde se setkávají lidé se zájmem o mediální komunikaci, a to bez ohledu na kulturní, politické nebo náboženské preference.

 
(doc. Jaroslav Franc, Th.D.)

Studuj v univerzitním městě

Prestižní průvodce pro cestovatele Lonely Planet řadí Olomouc mezi deset evropských měst, která by si lidé neměli nechat ujít. Důvodem jsou olomoucké parky, kavárny, kina, divadla, festivaly nebo hudební a filmové kluby. Když k tomu všemu připočteš více než dvacet tisíc studentů Univerzity Palackého, máš o důvod víc, proč studovat právě tady, v jediném opravdu univerzitním městě v Česku.
Etika je důležitá

Jak budou vypadat přijímačky?

Přijímací zkoušky budou dvoufázové. V první části napíšeš motivační dopis. Zajímat nás bude, co tě přivádí ke studiu Etiky a kultury v mediální komunikaci. Máš už nějaké zkušenosti, nápady? Na základě zaslaného motivačního dopisu se bude konat pohovor, kde rozvedeme témata tvého zájmu o studijní program. Motivační dopis zašleš předem na určenou adresu.

Etika je součást našeho života, jako jsou jeho součásti média.“

I po dvaceti letech ve zpravodajství stále věřím tomu, že etika do médií patří a není důležité, jestli jsou to média veřejné služby nebo privátní, zda jsou to sociální sítě či podcasty.
(Mgr. Michaela Vetešková, vedoucí kulturního zpravodajství Českého rozhlasu)

Kontakt

Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc
IČ: 61989592
+420 585 637 010
dekanat.cmtf@upol.cz

contact.

„O etická témata je mezi studenty zájem.

A to mi dává naději.“

(doc. Dominik Opatrný, Th.D.)
katedra23.jpg
bottom of page