top of page

Předměty, na které se můžete těšit

Jádro studijního programu tvoří tematické bloky. Výstupem každého studijního bloku je studentský projekt, který se skládá z teoretické a praktické části. 

(Studenti  absolvují v průběhu studia nejméně jeden studijní blok v anglickém jazyce.)

Témata studijních bloků:

 

 • Aktuální témata společenského diskurzu

 • Dějiny a střety kultur

 • Svět náboženství a soudobých spiritualit

 • Křesťanství v postmoderním světě

 • Sociální nerovnost a sociální otázky

 

Ateliéry studenta seznámí s industrií jednotlivých médií tak, aby byl schopen použít mediální výstup jako součást projektu v tématech blokové výuky.

 

 • Ateliér fotografie

 • Ateliér grafiky

 • Ateliér rozhlasové 

 • Ateliér textových obsahů

 • Ateliér webové tvorby

 • Ateliér audiovizuální tvorby

 • Ateliér komunikačních strategií

 • Ateliér multimediální tvorby

 • Ateliér audiovizuální produkce

Předměty teoretického základu doprovázejí celé studium tak, aby student získal kvalitní základy humanitních oborů.
 

 • Soc. a komunikační kompetence v multimediálním prostředí

 • Sociologie

 • Masová komunikace 

 • Analytický seminář z mediální etiky

 • Psychologie osobnosti a hodnot

 • Základy práva a právní terminologie

 • Odborná praxe a její reflexe

 • Teorie kultury

 • Křesťanská etika

 • Sociální psychologie

 • Právo v oblasti médií

 • Příprava bakalářského projektu

bottom of page